Lund kirke

Montering av nytt takstein på Lund kirke